ROZWÓJ BIZNESU COACHINGOWEGO

Specjalistyczny kurs dla branży coachingowej. W oparciu o:

  1. 7 letnie doświadcznie rozwoju biznesu coachingowego, 25 lat pracy z biznesem autorki kursu, 
  2. przeprowadzniu rozmów na temat trudnosci i wyzwań w modelu biznesowym jakim jest model coachingowy,
  3. doświadczeń, informacji zwrotnych i przebiegu pilotażowego szkolenia. 

 

Ta propozycja jest dla Ciebie jeżeli:

DLA KOGO:
1. coachowie praktykujący - właściciele mikroprzedsiębiorstw, samozatrudnieni, uproszczone rozliczenia podatkowe, 
2. osoby w trakcie specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu,
3. absolwenci specjalistycznych szkoleń/studiów coachingowych bez przygotowania do prowadzenia biznesu, 
4. coachowie, którzy myślą o własnej praktyce biznesu coachingowego.

CEL: Wsparcie w rozpoczęciu i rozwoju praktyki biznesu coachingowego. 

MIERNIKI CELU:

1. Nakreślenie strategii funkcjonowania biznesu. 
2. Zdefiniowany profil klienta. 
3. Orientacja biznesowa.

 

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn